267721 temper hr 76 bcf239 original 1513084924

Temper en de modelovereenkomst

Niels Arntz - mede-oprichter van Temper - weerlegt de juridische analyse van Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Verhulp onderzocht voor een juridisch vakblad de status van drie platformen die met zzp’ers werken. Hij bekeek of deze platforms - waaronder Temper - eigenlijk niet aan terbeschikkingstelling deden en daarmee onder de wetgeving voor uitzendbureaus behoren te vallen, de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (afgekort tot Waadi).

Tussen de horecaonderneming en freelancer komt geen arbeidsovereenkomst tot stand, maar een overeenkomst van opdracht.

Niels Arntz, mede-oprichter Temper

Verhulp stelt dat het voor de werkenden in de horeca nadelig is dat Temper ze buiten de uitzend regelgeving houden. In die wet is het namelijk niet toegestaan om een deel van het uurloon in te houden. Temper incasseert een vergoeding van €1 per uur bij de zzp’er. Volgens de Waadi mag dat niet. Ook hebben de werknemers recht op allerlei voorzieningen en moeten ze hetzelfde worden betaald als gewone werknemers in de horeca.

Niels Arntz is het niet eens met de conclusies van Verhulp: ‘Tussen de horecaonderneming en freelancer komt geen arbeidsovereenkomst tot stand, maar een overeenkomst van opdracht. Als online platform creëren wij alleen de mogelijkheid om deze overeenkomst aan te gaan. Daarom is geen sprake van arbeidsbemiddeling in de zin van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Dit is in lijn met de modelovereenkomst die door de Belastingdienst is goedgekeurd.’

Temper is een digitaal prikbord

Jaap van Slooten, hoogleraar Arbeidsrecht

Jaap van Slooten, ook hoogleraar Arbeidsrecht en juridische adviseur van Temper, bestrijdt de analyse van Verhulp. ‘Het is niet onderdeel van Tempers business om mensen te leveren, zoals uitzendbureaus doen. Het is een digitaal prikbord.’

‘Als Randstad een uitzendkracht regelt voor een opdrachtgever en die komt vervolgens niet opdagen, dan kan de opdrachtgever Randstad daarop aanspreken’, legt Van Slooten uit. ‘Zo werkt het met Temper niet. Als iemand niet komt opdagen zijn zij niet aansprakelijk. Temper levert alleen de techniek en doet daarom niet aan terbeschikkingstelling van arbeidskrachten.’

Lees het volledige artikel hier:

Over Temper

Flexibel werk moet anders. Er komen steeds meer mensen op de arbeidsmarkt die heel graag willen werken, maar alleen als ze zelf kunnen bepalen wat ze doen, waar zij dat doen en wanneer. Omdat ze werk voornamelijk beschouwen als bijverdienste naast studie, hobby of starten van een onderneming bijvoorbeeld.

De huidige arbeidsmarkt is niet ingericht op de hang naar vrijheid en flexibiliteit van deze groeiende groep bijverdieners, dus dat leidt tot aansluitingsproblemen. En dat is zonde, want bedrijven staan over het algemeen te springen om goed en gemotiveerd tijdelijk personeel. Via het digitale prikbord van Temper brengen we deze flexibele bijverdieners in contact met het actuele aanbod aan tijdelijke werkzaamheden bij bedrijven in de horeca, retail en logistiek.

De essentie van een gezonde arbeidsmarkt is immers dat vraag en aanbod op een efficiënte en effectieve manier bij elkaar komen. Ook in beroepen waarin dat eerder nog niet mogelijk was. Temper faciliteert dit door het aanbieden van een digitaal prikbord voor klussen. Het biedt opdrachtgevers de zekerheid van een extra flexibele schil omdat ze online snel toegang krijgen tot betaalbaar, goed en gemotiveerde krachten. En het biedt flexibele bijverdieners vrijheid en flexibiliteit omdat ze direct toegang hebben tot een divers aanbod aan goedbetaalde bijverdiensten waarbij ze helemaal zelf kunnen bepalen wat ze willen doen, waar ze dat willen doen en wanneer.

Dit levert ruim 10.000 bedrijven in de horeca, retail en logistiek een gemotiveerde flexibele schil op en zorgt ervoor dat meer dan 100.000 flexibele bijverdieners meer verdienen. Zo werkt Temper aan de toekomst van werk. Een toekomst waarin we aan flexibel werk net zoveel waarde toekennen als aan vast.

Noot voor de redactie
Neem voor meer informatie contact op met Niels Arntz.
Telefoonnummer: 06 - 449 48 246
Email: [email protected]