278128 temper niels paul e8a1c5 large 1523978914

FNV Horeca en Temper bundelen krachten voor betere horecasector

FNV Horeca en Temper gaan samenwerken om de horecaprofessional te beschermen. Samen streven zij naar een gezonde horecasector die bestaat uit een vaste kern van medewerkers, met daarnaast een flexibele schil van freelancers, waarbij vakkundigheid voorop staat. FNV Horeca maakt zich sterk voor goed werkgeverschap en Temper stimuleert opdrachtgevers tot goed opdrachtgeverschap. Beide partijen hebben één gezamenlijk doel: de horeca aantrekkelijk maken en houden voor alle werkenden door de nadruk te leggen op een goede werksfeer en arbeidsvoorwaarden, zoals een beter loon, pensioen en werktijden.

In een periode van één jaar zullen FNV Horeca en Temper bekijken wat zij met elkaar kunnen betekenen voor de horecabranche. FNV Horeca is ervan overtuigd dat juist door samenwerking er meer bereikt kan worden in de sector op het gebied van arbeidsvoorwaarden. “De horeca kent veel freelancers. Deze groep heeft ook recht op goede arbeidsvoorwaarden en een goed pensioen. 

FNV Horeca maakt zich hier sterk voor en onderzoekt de mogelijkheden welke diensten er ontwikkeld kunnen worden om ook hen te ondersteunen. Speerpunten zijn onderwijs en opleiding, zodat freelancers die bevlogen zijn van het horecavak uiteindelijk kunnen doorstromen naar de vaste kern van medewerkers”, zegt Dick Koerselman, voorzitter FNV Horeca. 

Temper gaat zich hard maken voor pensioen en verzekeringen voor freelancers. “Wij geloven dat Temper bij kan dragen aan het solidariteitsprincipe dat zo belangrijk is voor de Nederlandse verzorgingsstaat. Dankzij onze centrale rol kunnen wij écht iets betekenen voor goede collectieve sociale voorzieningen voor freelancers. Ook scholing gaan we de aandacht geven die het verdient, zodat iedereen de kans krijgt op leuk werk in de horeca”, zegt Niels Arntz, medeoprichter van Temper. De eerste resultaten van de samenwerking zijn al zichtbaar. “Naar aanleiding van de gesprekken tussen Temper en FNV Horeca hebben wij verbeteringen doorgevoerd in onze gebruikersvoorwaarden.”  

Loonkloof

Daarbij wil de vakbond werkgevers stimuleren om gestructureerd na te denken over hun personeelsplanning; hoe groot moet de vaste kern van medewerkers zijn en wanneer zet men freelancers in? Ook zullen werkgevers moeten nadenken over de loonkloof tussen een vaste medewerker en freelancer. Deze kloof moet kleiner, zodat de horeca ook aantrekkelijk wordt en blijft voor vaste vakkrachten. 

Over FNV Horeca

FNV Horeca is de grootste vakbond voor medewerkers in de horeca. FNV Horeca behartigt de collectieve belangen voor ruim 350.000 medewerkers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Over Temper

Temper is een digitaal prikbord waar opdrachtgevers klussen plaatsen en freelancers een profiel opbouwen om hun diensten te verkopen. Het platform biedt duizenden freelancers een podium waarop zij op laagdrempelige, flexibele wijze hun diensten kunnen aanbieden en gevonden kunnen worden door 2.500+ hotels, restauranthouders en cateraars die een klus voor hen hebben. Sinds de oprichting in 2016 bepalen meer dan 40.000 freelancers zelf waar, wanneer en tegen welk tarief zij werken. 

Download PDF
Download PDF
Over Temper

Flexibel werk moet anders. Er komen steeds meer mensen op de arbeidsmarkt die heel graag willen werken, maar alleen als ze zelf kunnen bepalen wat ze doen, waar zij dat doen en wanneer. Omdat ze werk voornamelijk beschouwen als bijverdienste naast studie, hobby of starten van een onderneming bijvoorbeeld.

De huidige arbeidsmarkt is niet ingericht op de hang naar vrijheid en flexibiliteit van deze groeiende groep bijverdieners, dus dat leidt tot aansluitingsproblemen. En dat is zonde, want bedrijven staan over het algemeen te springen om goed en gemotiveerd tijdelijk personeel. Via het digitale prikbord van Temper brengen we deze flexibele bijverdieners in contact met het actuele aanbod aan tijdelijke werkzaamheden bij bedrijven in de horeca, retail en logistiek.

De essentie van een gezonde arbeidsmarkt is immers dat vraag en aanbod op een efficiënte en effectieve manier bij elkaar komen. Ook in beroepen waarin dat eerder nog niet mogelijk was. Temper faciliteert dit door het aanbieden van een digitaal prikbord voor klussen. Het biedt opdrachtgevers de zekerheid van een extra flexibele schil omdat ze online snel toegang krijgen tot betaalbaar, goed en gemotiveerde krachten. En het biedt flexibele bijverdieners vrijheid en flexibiliteit omdat ze direct toegang hebben tot een divers aanbod aan goedbetaalde bijverdiensten waarbij ze helemaal zelf kunnen bepalen wat ze willen doen, waar ze dat willen doen en wanneer.

Dit levert ruim 10.000 bedrijven in de horeca, retail en logistiek een gemotiveerde flexibele schil op en zorgt ervoor dat meer dan 100.000 flexibele bijverdieners meer verdienen. Zo werkt Temper aan de toekomst van werk. Een toekomst waarin we aan flexibel werk net zoveel waarde toekennen als aan vast.

Noot voor de redactie
Neem voor meer informatie contact op met Niels Arntz.
Telefoonnummer: 06 - 449 48 246
Email: [email protected]