Werkplatformen bundelen hun krachten in FreeFlex United

“Het toekennen van een naam aan deze nieuwe manier van werken helpt bij het ‘vastpakken’ en bespreekbaar maken van deze werkvorm. De introductie van FreeFlex United is een oproep aan de overheid en het bedrijfsleven om samen meer te doen voor platformwerkers in Nederland. Denk aan scholing en inkomensverzekering” zegt Niels Arntz, mede-oprichter van Temper.

De uitdagingen van de flexibele arbeidsmarkt

FreeFlex United wil de platformisering van de arbeidsmarkt in goede banen leiden. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 81% van de bijna negenhonderdduizend zelfstandigen niet is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Daarnaast ervaren zowel flex- als uitzendkrachten een gebrek aan autonomie, doen zij minder gevarieerd werk en ondervinden zij een steeds hogere werkdruk zoals blijkt uit recente publicaties van TNO.

FreeFlex: een nieuwe vorm van zelfstandigheid

De snelle opkomst van de platformeconomie is een wereldwijde trend, echter wet- en regelgeving evolueren niet in hetzelfde tempo mee. Een duurzame oplossing voor deze nieuwe vorm is nu nog te afhankelijk van de intentie van ondernemers.

Als verzekeraar voelen wij ons verantwoordelijk om het aanbod aan te laten sluiten bij de vraag in de markt. Als een FreeFlexer een overeenkomst aangaat van vier uur dan moeten we hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering kunnen aanbieden. Het verenigen van de werkplatformen zet de verzekeraars aan tot modernisering van het aanbod aldus Marijn Moerman, CEO Schreuder Verzekert.

FreeFlex is een autonome werkvorm passend bij de huidige tijdsgeest, die nu verenigd moet worden met het solidariteitsprincipe van de Nederlandse verzorgingsstaat.

Over FreeFlex United

Met FreeFlex United nemen de werkplatformen Roamler en Temper het initiatief om met beleidsmakers, vakbonden en het bedrijfsleven aan tafel te komen om van FreeFlex net zo’n gewaardeerde werkvorm te maken als vast werk. Zodat verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en het opbouwen van een spaarpot voor later haalbaar is voor alle flexibele werkvormen.

De opkomst van het uitzendbureau zorgde in de jaren 70 voor discussie. Het was toen onzeker wat de impact op de samenleving zou zijn. Met de juiste kaders kan waarde toegevoegd worden, zo is uiteindelijk gebleken. Nu staan we weer op zo’n punt, tijd voor actie, aldus Arntz.

Over Temper

Flexibel werk moet anders. Er komen steeds meer mensen op de arbeidsmarkt die heel graag willen werken, maar alleen als ze zelf kunnen bepalen wat ze doen, waar zij dat doen en wanneer. Omdat ze werk voornamelijk beschouwen als bijverdienste naast studie, hobby of starten van een onderneming bijvoorbeeld.

De huidige arbeidsmarkt is niet ingericht op de hang naar vrijheid en flexibiliteit van deze groeiende groep bijverdieners, dus dat leidt tot aansluitingsproblemen. En dat is zonde, want bedrijven staan over het algemeen te springen om goed en gemotiveerd tijdelijk personeel. Via het digitale prikbord van Temper brengen we deze flexibele bijverdieners in contact met het actuele aanbod aan tijdelijke werkzaamheden bij bedrijven in de horeca, retail en logistiek.

De essentie van een gezonde arbeidsmarkt is immers dat vraag en aanbod op een efficiënte en effectieve manier bij elkaar komen. Ook in beroepen waarin dat eerder nog niet mogelijk was. Temper faciliteert dit door het aanbieden van een digitaal prikbord voor klussen. Het biedt opdrachtgevers de zekerheid van een extra flexibele schil omdat ze online snel toegang krijgen tot betaalbaar, goed en gemotiveerde krachten. En het biedt flexibele bijverdieners vrijheid en flexibiliteit omdat ze direct toegang hebben tot een divers aanbod aan goedbetaalde bijverdiensten waarbij ze helemaal zelf kunnen bepalen wat ze willen doen, waar ze dat willen doen en wanneer.

Dit levert ruim 10.000 bedrijven in de horeca, retail en logistiek een gemotiveerde flexibele schil op en zorgt ervoor dat meer dan 100.000 flexibele bijverdieners meer verdienen. Zo werkt Temper aan de toekomst van werk. Een toekomst waarin we aan flexibel werk net zoveel waarde toekennen als aan vast.

Noot voor de redactie
Neem voor meer informatie contact op met Niels Arntz.
Telefoonnummer: 06 - 449 48 246
Email: [email protected]

Perscontacten