temper-stibbe.jpeg
  • jpeg

Temper spreekt tijdens debatavond Stibbe

Sinds begin 2017 is de maatschappelijke en juridische discussie over platformarbeid losgebarsten in Nederland. Op donderdag 23 november 2017 organiseerde Stibbe een debatavond over dit onderwerp. Co-founder Niels Arntz mocht de visie van Temper delen met de ruim 150 genodigden, veelal wetenschappers, praktijkjuristen en studenten.

De volgende discussiepunten stonden centraal:

  • Kan een platformwerker ook een zzp’er zijn (mede gezien de plannen in het Regeerakkoord)?
  • Zo nee, wat voor mogelijkheden biedt het recht om platformwerkers wel te helpen met verzekeringen en cao’s? Is er behoefte aan een wettelijke tussencategorie?
  • Als de platformwerker wel een arbeidsovereenkomst heeft, met wie heeft hij die dan en wat zijn daarvan de gevolgen?

Het debat tussen de sprekers en de zaal werd geleid door Jaap van Slooten (Stibbe en hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA). Naast Niels werd er gesproken door Vincent Hosman (Foodora), Mariëtte Patijn (FNV), Laurens Waling (Part-up), Rein Wesseling (Stibbe en hoogleraar mededingingsrecht) en Johan Zwemmer (Stibbe arbeidsrecht).

Na een korte introductie werd al snel duidelijk dat de werkwijze van Temper nogal wat teweeg bracht. Een kleine greep uit de gestelde vragen en de antwoorden van Niels.

Zou de wet zo moeten worden aangepast dat de platformwerker vanwege zijn economische afhankelijkheid van het platform altijd een werknemer is?

Niels is het hier niet mee eens: ‘De jongeren die Temper gebruiken zijn niet afhankelijk van het platform. Ze zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen en hoeven Temper niet perse te gebruiken. Dat is de vrijheid die het zelfstandig ondernemerschap hen biedt.’

Niels beschrijft de doorsnee freelancer die via Temper werkt als Artur van 21 jaar oud, student bewegingswetenschappen die bij moet verdienen om zijn huur van 600 euro per maand te betalen. Dat is niet eenvoudig zonder studiefinanciering.

Flexibiliteit is met afstand de voornaamste reden om via Temper te werken.  Niels Arntz, mede-oprichter Temper

Dit lijkt te kloppen met onderzoek onder de Temper-database van freelancers, aldus Niels: ‘Flexibiliteit is met afstand de voornaamste reden om via Temper te werken. Die flexibiliteit en vrijheid die het ondernemerschap zo mooi maken moeten behouden blijven.’

De kwalificatievraag: is er sprake van een arbeidsovereenkomst of van een andere relatie?

Niels geeft aan enkel voor Temper te kunnen spreken: ‘In ons geval is een platformwerker een zelfstandig ondernemer. Wij leveren slechts een bijdrage door een digitale ruimte ter beschikking te stellen, zodat deze zelfstandige ondernemers (of freelancers) aan de slag kunnen bij verschillende horeca ondernemingen.’

In ons geval is een platformwerker een zelfstandig ondernemer. Niels Arntz, mede-oprichter Temper

De freelancer heeft zelf de keuze waar en wanneer hij werkt. Temper heeft daar geen inspraak in en — nog belangrijker — heeft niet de ambitie om daar inspraak in te krijgen. Niels vervolgt: ‘Wij willen enkel dat de freelancer makkelijk aan de slag kan en faciliteren daarom de modelovereenkomsten en de facturatie. Kortom, wij willen absoluut niet dat een platformwerker per definitie een werknemer is.’

Johan Zwemmer (Stibbe arbeidsrecht) vergelijkt Temper terecht met een prikbord, waar horecazaken klussen plaatsen en freelancers kunnen reageren op deze klussen.

Waarom werkt Temper niet als uitzendbureau?

Temper is een platform, geen uitzendbureau. Niels legt uit: ‘Het is niet ons beroep of bedrijf om mensen ter beschikking te stellen aan derden. Wij hebben geen enkele zeggenschap of een freelancer vanavond aan het werk gaat.’

Temper ontvangt een vast bedrag per uur aan gebruikskosten en is dus niet direct gebaat bij een hoger uurtarief. Een uurtarief wat voor de horecazaak overigens een stuk lager ligt dan in de uitzendbranche, terwijl er onder de streep meer overblijft voor de opdrachtnemer.

Een opdrachtgever betaalt €2,- per uur aan gebruikskosten, that’s it Niels Arntz, mede-oprichter Temper

Niels: ‘Een opdrachtgever betaalt €2,- per uur aan gebruikskosten, that’s it’. Het ratingsysteem houdt de kwaliteit hoog; opdrachtgevers weten dit en doen er alles aan om elkaar hiermee te helpen.

Slot

De debatavond werd afgesloten met een stelling: ‘Het arbeidsrecht is onvoldoende toegerust op platformarbeid.’ Ruim 80% van de ruim 150 genodigden was het hiermee eens. Niels: ‘Het arbeidsrecht is nog niet bij machte om platformarbeid te kwalificeren. Het inpassen van innovatieve vormen van arbeid - waaronder platformarbeid - kan uitkomst bieden.

Over Temper

Via het digitale prikbord van Temper kunnen flexibele bijverdieners in contact komen met het actuele aanbod aan tijdelijke werkzaamheden bij bedrijven in de horeca, retail en logistiek. Het biedt opdrachtgevers de zekerheid van een extra flexibele schil omdat ze via de app snel toegang krijgen tot betaalbaar, goed en gemotiveerde krachten. Het biedt flexibele bijverdieners vrijheid en flexibiliteit omdat ze via de app snel toegang krijgen tot een divers aanbod aan goedbetaalde bijverdiensten waarbij ze helemaal zelf kunnen bepalen wat ze willen doen, waar ze dat willen doen en wanneer.

Noot voor de redactie
Neem voor meer informatie contact op met Niels Arntz.
Email: [email protected]

Ontvang het laatste Temper nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL